วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาสู่โคกหนองนาโมเดล 14 มกราคม 2565 ณ บ้านม่วง ม.1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม
กิจกรรมทักษะชีวิต

 28 ธันวาคม 2564 กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาหว้าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการทอผ้าไหม (35 ชั่วโมง)

วันที่ 13 - 24 ธ.ค. 64 ณ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์


กิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

 23-24 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรและชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ ส.ชัยรัตน์ ฟาร์ม บ้านอูนนา ม.11 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

 23 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้า ระดับชั้น ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โดยมีคณะนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กศน.ตำบลนาคูณใหญ่ ณ บ้านม่วง ม.1 ตำบลนาคูณใหญ่

กำลังอัปโหลด: อัปโหลดแล้ว 3415648 จาก 3415648 ไบต์

 กศน.ตำบลนาคูณใหญ่ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำกล่องข้าวรูปหัวใจ วันที่ 7-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ในตำบลนาคูณใหญ่ โดยมีนางสาวรุจิรา ยงยันต์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศ การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาสู่โคกหนองนาโมเดล 14 มกราคม 2565 ณ บ้านม่วง ม.1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า ...